Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Wandeltante kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Wandeltante, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Wandeltante verstrekt. De Wandeltante kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM DE WANDELTANTE GEGEVENS NODIG HEEFT

De Wandeltante verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Wandeltante uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit hondenuitlaatservice en/of dagopvang.

HOE LANG DE WANDELTANTE GEGEVENS BEWAART

De Wandeltante bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Wandeltante verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Wandeltante worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Wandeltante gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Wandeltante maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de advertenties van De Wandeltante bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Wandeltante te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Wandeltante heeft hier geen invloed op.

De Wandeltante heeft Google geen toestemming gegeven om via De Wandeltante verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mailto: wandeltante@gmail.com. De Wandeltante zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Wandeltante neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Wandeltante maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Wandeltante verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Wandeltante op via mailto: wandeltante@gmail.com. dewandeltante.nl is een website van De Wandeltante .

De Wandeltante is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: 1e Jan Van Der Heijdenstraat 154-3, 1072VD, Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34391589

Telefoon: 06-19508912
E-mailadres: mailto: wandeltante@gmail.com